Hukuki Hizmetler

  • Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ödemelerini aksatanlar hakkında hukuki takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ortak yaşam alanlarında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözüme kavuşturmak,
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,
  • Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanmasının takibi,
  • Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.

Detaylar;

Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. PUSULA YÖNETİM olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  •  İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68. maddesinde belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,
  • Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması,
  •  Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler verilmektedir.